Alle projecten

De projecten gaan van de eerste klas tot de zesde klas.

De recentste projecten staan bovenaan.


Bij bijna elk project van de onderbouw kun je het vooronderzoek, de presentatie en document met de uitgebreide uitleg over de opdracht bekijken. 

Bij de projecten van de bovenbouw staat ons zelfgeschreven projectplan en onze eindpresentatie of verslag. Bij ons laatste project staan ook onze profielwerkstukken.

Krabbendam in zee

Een drijvende wijk in zee

Milieuvriendelijk ecoduct

Hoe minder beton hoe beter

Stoličky

Innovatie in dagelijkse stoelen

Lichtkunst Amsterdam Light Festival

Bomen geven licht

Duurzame wijk

Goedkoop en makkelijk isoleren

Universele modulaire motor

Er zijn te veel verschillende motors

Plantage op zoute bodem

Graag wat minder zout in de groente

Upcycling lamp

Schoonheid in oud materiaal

Geen file

Minder auto's en meer passagiers (probeer de app hier: https://marvelapp.com/2e1j14b)

Biomimicry

De natuur is slim, dat kunnen wij ook

Insecten eten

Lekker voor het klimaat

Kruispunt verbeteren

Wat een chaos, hier moet iets veranderen

Slimste huis nog slimmer

Doven hebben alles door

Insectenhotel

Iedereen hangt hem aan zijn balkon

Brug bouwen

Amsterdam heeft er nog niet genoeg

Krabbendam in zee

Uitleg opdracht & projectplan
Eindpresentatie
Profielwerkstuk 'Wat is de ideale constructie voor een drijvende wijk op zee?'
Profielwerkstuk 'De ecologie van drijvende huizen'

Dit was onze meesterproef, het laatste en grootste keuzeproject. Dat houdt in dat we zelf een project(plan) moesten verzinnen en een opdrachtgever en expert moesten zoeken. 

Een groot verschil met de andere projecten is dat we met zijn drieën twee profielwerkstukken (PWS) hebben geschreven die als vooronderzoek dienen voor dit project. Deze waren 'Wat is de ideale constructie voor een drijvende wijk op zee?' door Leon en Alessio en 'De ecologie van drijvende huizen' door Kawai (mij).

Wat was de opdracht?

 
Onze opdracht is om een drijvende wijk op zee te ontwerpen tussen de tienduizend en vijftigduizend inwoners. Hierbij hebben we ons gericht op de belangrijkste elementen om zo een algemeen beeld van de wijk te geven. Deze elementen zijn de interconnectiviteit, golfbreker, drijvende platformen, het aanmeersysteem en het ecosysteem. De wijk moet voldoen aan de volgende eisen.


 • De constructie moet drijven
 • Het moet een leefbare omgeving creëren
 • Het moet een geschikt mooring systeem hebben
 • Er moet een oplossing zijn voor de lokale wateractiviteit
 • Er moet rekening worden gehouden met de natuur
 • Er moet gedacht worden aan geluidsoverlast
 • De wijk moet klimaatbestendig zijn
 • De wijk en zijn voorzieningen moet goed bereikbaar zijnWaarom zou je een drijvende wijk op zee bouwen?
Nederland zit vol, er is te weinig plek op het land, naast andere factoren heeft dit gezorgd voor de woningnood. Ook stijgende zeespiegel vormt een groot probleem, al helemaal voor Nederland. Een drijvende wijk beweegt mee met de zeespiegel en is hierdoor klimaatbestendiger. Helaas zijn drijvende wijken nog wel duurder dan normale wijken, maar als we meer drijvende wijken gaan bouwen zullen de kosten veel lager worden. Ook heeft onze opdrachtgever ons duidelijk gemaakt dat er een hele grote vraag is naar drijvende huizen.Wie was de opdrachtgever & expert?


Onze opdrachtgever was Maarten Vroegindewij en onze expert was Rick de Blom, beide werken bij Domera. Ze ontwerpen en bouwen drijvende huizen. We hebben met zijn drieën hun werf bezocht in Gouda en gepraat met de opdrachtgever en expert.Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Leon en Alessio. De samenwerking was uitstekend. De communicatie in ons groepje was uitstekend en de communicatie met onze opdrachtgever was goed. We hebben halverwege ons project samen met de expert onze voorlopige ideeën besproken. De feedback die we kregen was erg nuttig. 

De samenwerking in ons groepje verliep erg soepel. We werkten altijd en besproken onze ideeën altijd samen, ondanks de verdeling van kennis vanwege de twee profielwerkstukken. Tijdens het discussiëren luisterde we goed naar elkaar. Na jaren met elkaar gewerkt te hebben is het geen verrassing dat we goed op elkaar afgestemd zijn. Het was ook erg handig dat we onze ideeën vooral via schetsen communiceerde, zo heeft iedereen gelijk het juiste beeld. 

De wijk

De locatie

De drijvende wijk komt voor de kust van Scheveningen. Vanwege Natura2000-gebieden zijn de opties erg gelimiteerd, volgens onze expert kan namelijk je zo goed als niks bouwen in deze natuurgebieden. De enige stukken kust die niet natuurgebied zijn liggen voor plaatsen aan de westkust van Nederland. Scheveningen steekt er bovenuit omdat het een haven heeft en het ondiepst is, waardoor de kosten lager zijn.

De natuur

 Uit mijn onderzoek voor het PWS blijkt dat er best veel kan groeien op en rond een drijvend huis. Dit heb ik met mijn onderwatercamera gezien tijdens een bezoek aan een drijvend huis in een drijvende wijk in Steigereiland. Foto's zie je hieronder. Tegelijkertijd blijkt dat de waterkwaliteit niet significant word beïnvloed door de aanwezigheid van drijvende huizen. 

Voor de kust van Scheveningen groeit zo goed als niets, dat zie op onderstaande foto. Dat komt omdat het een losse zandbodem heeft waar planten moeilijk in nestelen en er geen voorwerpen zijn voor beschutting voor dieren. Wanneer hier een drijvende wijk wordt geplaatst zijn er zowel harde oppervlakken als voorwerpen voor beschutting. Daarom zal het ecosysteem er vooruit gaan.

Het ecosysteem bevorderen
Ondanks dat er voorwerpen onder water bijkomen willen we toch een paar voorwerpen toevoegen die speciaal gemaakt zijn voor de lokale organismen. Hieronder zie je drie verschillende betonnen voorwerpen die we willen toepassen, van links naar rechts: de Layercake, Reefcube en Reefball. De Layercake heeft een groter horizontaal oppervlakte vanwege de groeven, hierdoor zal het meer krabben, kreeften, oesters en weekdieren aantrekken. Deze organismen komen veel voor in de Noordzee en dus het een optimaal ontwerp voor onze locatie. De Reefball heeft een groot verticaal oppervlak en is daardoor meer gericht op planten en weekdieren. De Reefcube is een kubus met een gat in elke zijde en holte van binnen. Door deze variatie aan voorwerpen hopen we meer verschillende organismen aan te trekken en dus de biodiversiteit te verhogen. 

Hieronder staan ook vier foto's van Reefballs geplaatst in het Grevelingenmeer in Zeeland. Zo zie je veel begroeiing en een moederkrab met jong (dan weet je dat het echt werkt ;)).

De drie rifstructuren kunnen slim worden gebruikt als ankerblokken voor drijvende voorwerpen zoals boeien en de drijvende platformen. Wij hadden het idee om drijvende Reefcubes toepassen die gemaakt zijn van kurk met een heel dun laagje beton eroverheen. Aan het wateroppervlak is namelijk meer licht voor plantengroei dan op de zeebodem, bovendien zullen sommige organismen hier meestal aanwezig zijn. 

Toen ik op bezoek was bij een drijvend huis viel het op dat er veel afval in het water lag, ook de bewoner was hier gefrustreerd over. Om te voorkomen dat al dit afval de zee op stroomt in onze drijvende wijk gaan we een bubbelnet toepassen bij de uitgangen dat het afval verzameld. Dieren en schepen kunnen het net passeren, het verminderd geluidsoverlast (van boten) en zorgt voor een hogere zuurstofconcentratie. Al deze dingen zijn gunstig voor het ecosysteem. Het enige punt is dat het bubbelnet sterk genoeg moet zijn voor de golven op zee.

De drijvende platformen

Voor de drijvende platformen gebruiken grote holle betonnen zeshoeken genaamd open caissons. Deze zijn stabiel, geschikt voor de zee, relatief goedkoop en hebben een aanpasbaar formaat. De holle ruimtes zijn erg groot en worden gebruikt voor opslag of nutsvoorzieningen. Elke zijde is zestig meter lang en 8,7 meter hoog.

Golfexperiment en aanmeersysteem

Om erachter te komen hoeveel spanningsdraden een drijvend platvorm nodig heeft om stabiel te blijven hebben we een experiment uitgevoerd. In een zelfgemaakt golfslagbad hebben we een verschillend aantal draden aan een schuim blokje bevestigd. We hebben de uitwijking in de x en y richting gemeten. Hieronder staan de resultaten.

Het blijkt dat er bij een oneven aantal draden (of mooring lijnen) een gelijke uitwijking is in de x en y richting. Ook blijkt dat de uitwijking exponentieel daalt. Bij drie draden krijg je het meeste waar voor je geld en is de krachtenverdeling gelijk.

Wij willen het seaflex systeem toepassen als aanmeersysteem. Er zijn drie kabels tussen het drijvende platform en een ankerblok bevestigd, hiertussen zit een veer. De veren kunnen twee keer zo lang worden wanneer uitgerekt. Door de golven zullen de veren niet uitrekken waardoor het platform stabiel blijft. Door eb en vloed zullen de veren wel uitrekken en het platform meebewegen met de zeespiegel.

De golfbreker

Om de wijk liggen golfbrekers, deze stoppen de golven en zorgen voor stil water in de wijk. Deze is dus essentieel voor een normale leefomgeving. De golfbreker ligt in een cirkel om de wijk, bestaand uit korte rechte segmenten. De zijkanten zijn bewegend zijn en de voorkant niet, dat zie je op de onderstaande versimpelde weergave. Een bewegende golfbreker kan in gunstige weersomstandigheden omlaag. Dit zorgt voor een mooi uitzicht en een betere waterstroom, de aanvoer van extra zuurstof en voedingsstoffen is gunstig voor het ecosysteem.

 De vaste golfbreker is een caissongolfbreker, deze bestaat uit betonnen bakken gevuld met stortsteen. De voordelen zijn dat deze geschikt en rendabel is in diep water. 

Dit doek bestaat uit betonnen kubussen met metalen haken aan vier zijdes, om deze manier is het een flexibel maar stevig doek. Onder een diepte van zes meter kan het doek vervangen worden door kabels omdat uit onderzoek blijkt dat hier geen golven zijn om te breken. De waterstroming op deze diepte vormt geen probleem voor de drijvende wijk. 

De bewegende golfbreker hebben we zelf bedacht en bestaat uit een drijvende buis met een punt erop om de golven te breken. Over dit geheel gaat een golfbrekend doek wat aan beide kanten aan de bodem bevestigd is.

Met kabels aan haken die aan de onderkant van golfbreker zitten kan de hele golfbreker omlaag getrokken worden. Het doek vouwt zich dan op en de golfbreker ligt op de bodem. 

Tesla valve

Als uitgang voor de boten gebruiken we een slimme oplossing, de Tesla valve. Deze is zo gevormd dat het golven maar één richting toelaat en in de andere richting remt. Om te testen of het ook echt werkte met watergolven hebben we het ge-3D-print en in ons golfslagbad getest. In onderstaande video hebben we het beide kanten op getest. Jammer is dat door golven die via de wanden van de bak terugkaatsen ons resultaat is verstoord.
De tesla valve komt midden in de vaste golfbreker.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De lay-out

Als alles werkt moeten de verschillende platformen natuurlijk wel samen een wijk vormen. Hiernaast zie je een mogelijke lay-out van de platformen. In het midden zullen vooral winkels aanwezig zijn. De open plekken tussen de platformen in zorgen voor recreatieruimte en geven de ruimte voor direct transport van het land naar het centrum (zie interconnectiviteit)

Hier zie je het centrum. In het midden is plaats voor huisvesting, de vierkanten platformen hebben rijtjeshuizen aan de buitenkanten en een markt in het midden. De gebouwen op de buitenste platformen hebben een binnenplaats en kunnen zowel voor huisvesting, winkels als faciliteiten gebruikt worden. Dit zijn onze ideeën, maar er zijn natuurlijk veel verschillende goede lay-outs mogelijk. 

Interconnectiviteit

We hebben besloten om geen auto's in de wijk te gebruiken omdat er dan lelijke wegen moeten worden gebouwd die veel kostbare ruimte innemen, bovendien zou het de wijk veel duurder maken en is het milieuonvriendelijk. Fietsers, voetgangers, boten en kleine elektrische voertuigen zijn uiteraard wel toegestaan. Ook bestaande drijvende wijken (OCEANIX City) en sommige steden zijn zo ontworpen.

Voor de verbinding met het land gebruiken we een drijvende brug. We wilden een vaste verbinding om het groot aantal inwoners aan te kunnen, veerbootjes zouden hier niet aan voldoen. Net zoals de wijk beweegt deze mee met eb en vloed. Dit doen we door brug op palen met drijvers eromheen te zetten. De palen met de drijvers zitten over de palen die op de grond staan, zo blijft de brug stevig op zijn plek. De drijvers steken met de punten naar buiten voor maximale stabiliteit. De uiteindes van het brug zullen uit meerdere segmenten bestaan die bij hun verbindingen ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. 

Transport

Voor het transport van grote goederen tussen het land en de drijvende wijk hadden we het idee om een kabelsysteem te gebruiken zoals een skilift. Hiermee kunnen efficiënt grote hoeveelheid goederen getransporteerd worden. Wanneer ze aankomen bij de wijk kunnen de spullen in een magazijn opgeslagen worden en met elektrische bakfietsen naar bestemming worden gebracht. Als de goederen hier niet in passen kunnen eventueel aanhangwagentjes worden gebruikt. Als bewoner kun je ook een bakfiets lenen en gebruik maken van de 'skilift' om zo jou grote spullen te kunnen verplaatsen.

Om de supermarkten te bevoorraden is dit systeem niet genoeg, wanneer een vrachtwagen aankomt kan deze op een veerboot naar de supermarkt. De supermarkt ligt aan het water en de veerboot meert aan bij de supermarkt, de vrachtwagen hoeft niet de supermarkt in te rijden. 

Hoe komt dit samen?

In dit schematische overzicht zie je de wijk met de bewegende en vaste golbreker(s), de tesla valve als in- en uitgang, blauwe bootjes, de brug en 'skilift' naar het centrum. De bubbelnetten en rifstructuren zijn niet weergegeven, maar komen uiteraard wel in de wijk.

Stoličky

Uitleg opdracht & projectplan
Eindpresentatie

Dit was ons derde keuzeproject, dat houdt in dat we zelf een project(plan) moesten verzinnen en een opdrachtgever en expert moesten zoeken. Onze opdrachtgever en expert was Kees de Boer, ontwerpleider van Ahrend. 

Wat was de opdracht?

 
Onze opdracht is om een aantal ontwerpen van creatieve stoelen te maken en hierbij vooral nadruk leggen op ideeën en concepten. Het is dus mogelijk dat we geen complete ontwerpen van de stoelen ontwerpen, maar onderdelen ervan. Onze prioriteit is dat de concepten innovatief en creatief zijn. We moeten er goed op letten welk probleem wij willen oplossen. Wij moeten rond de zeven uitgewerkte concepten met elk minimaal één bijbehorende en uitgewerkte schets opleveren. Er zijn een aantal eisen. • De stoel moet comfortabel en ergonomisch zijn. 
 • De stoel moet esthetisch zijn. 
 • De stoel moet veilig zijn. 
 • Het concept moet innovatief zijn. 
 • De stoel moet handelbaar zijn. 
 • De gebruiker moet weinig of geen stappen doen voordat de stoel werkt. 
 • De gebruiker moet zelf de functionaliteit van de stoel kunnen aanpassen. 

 

Wie was de opdrachtgever & expert?


Onze opdrachtgever en expert was Kees de Boer, ontwerpleider van Ahrend. Ahrend is een bedrijf dat onder andere stoelen ontwerpt en produceert. Kees gaf ons een rondleiding in Ahrend en liet aan de hand van een presentatie en het lab in Ahrend zien hoe het ontwerpproces en ergonomie van een stoel werken.Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Leon, Alessio en Elvis. De samenwerking was uitstekend. De communicatie in ons groepje was uitstekend en de communicatie met onze opdrachtgever was goed. We hebben Kees halverwege ons project gemaild met een voorlopige lijst van ideeën. De feedback die we kregen was erg nuttig. Daarnaast hebben we nog veel gemaild voor het maken van afspraken, wat ook erg goed ging.

De samenwerking in ons groepje verliep erg soepel, we werkte goed en dachten samen mee tijdens het brainstormen. Tegelijkertijd maakte iedereen gebruik van zijn sterktepunten. Alessio schetste veel en maakte kleine maquettes, Leon bedacht bij sommige ideeën technische uitwerkingen en maakte blenders (digitaal design), Elvis verbeterde zinnen voor beter taalgebruik en ik dacht veel mee bij de ideeën en mailde de opdrachtgever. Elvis had wel iets meer kunnen doen aangezien zo hij nu en dan videogames keek. Ik vroeg soms of hij bepaalde dingen kon doen. 


Onze ideeën met uitleg


bewegende stoel - 1


Probleem

Tijdens het zitten is er niet genoeg variatie in houding, dit geldt al helemaal voor het zitten in een vliegtuig of auto. Door veel zitten en weinig bewegen zijn er veel gezondheidsrisco's. Zoals Kees het zij: de volgende zithouding is de beste zithouding. Het is dus minder van belang dat je in precies de goede zithouding zit, maar meer dat je van houding afwisselt.

Oplossing
Doordat het zitvlak en de rugleuning automatisch langzaam van houding veranderen, is er meer variatie in iemands zithouding zonder dat het stoort.


bewegende stoel - 2


Probleem

Het zitvlak en de rugleuning sluiten niet mooi aan met het lichaam. Het oppervlak is kleiner dan mogelijk, hierdoor is de stoel minder comfortabel dan mogelijk.

Oplossing
Het zitvlak en de rugleuning worden automatisch zo gepositioneerd dat het oppervlakte van het raakvlak met het lichaam zo groot mogelijk is en dus het beste aansluit.

Hier onder staat een schets voor een stoel die het zitvlak en rugleuning apart kan bewegen, maar aangezien er al veel mechanismen voor bewegende stoelen zijn zullen er ongetwijfeld betere mechanismen zijn. De nadruk ligt vooral op het concept.

 

bewegende stoel - 3


Probleem

”Luie” stoelen hebben een slechte ergonomie en er is te weinig afwisseling in iemands zithouding.

Oplossing
Wanneer je eerst in de stoel gaat zitten is het zitvlak en de rugleuning zo gepositioneerd dat het lekker zit, zodat je er ook in gaat zitten wanneer je bijvoorbeeld TV wilt kijken. Langzaam veranderd de stoel naar een ergonomisch betere houding door het zitvlak en de rugleuning apart te bewegen. Hierdoor is er meer variatie in je zithouding en zit je beter dan als je bijvoorbeeld op de bank gaat zitten. 

Dit idee is goed te combineren met een idee dat later komt, namelijk modulaire rugleuning en zitvlak. Combinaties van ideeën staan onderaan dit project.

bewegende stoel - 4


Probleem

Te lang in een positie zitten is slecht voor je. Dit gebeurt vaak op het werk waar maar één soort stoel is; de bureaustoel.

Oplossing
Er is niks mis met een bureaustoel. Het heeft alleen meer afwisseling nodig in de verschillende houdingen. Dit is te bereiken door een stoel te maken waar het zitoppervlakte naar voren kan kantelen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld de houding van een sta-stoel aannemen, of zelfs een houding waarbij je alleen kan staan.


Dit systeem kan worden gecontroleerd door een computertje die bijv. elk half uur de houding verandert en wordt dan gepaard met een verstelbaar bureau die tot de juiste hoogte komt.

De stoel heeft platte bodem zodat je niet per ongeluk op een voet van het onderstel gaat staan.

Modulaire rugleuning en zitvlak


Probleem

De contour van een rugleuning en zitvlak is niet afgestemd op iedere individuele gebruiker. Het contactoppervlak is kleiner. Hierdoor is de stoel minder comfortabel dan mogelijk. Deze oplossing kan ook mensen met rug aandoeningen zoals een bochel helpen, aangezien 'normale' stoelen minder geschikt voor deze mensen zijn. 


Oplossingen
1.Pistons met die hun tegendruk kunnen meten en zo een contour vormen om je rug, billen en benen. De pistons verstellen zich zo dat de druk op alle pistons gelijk is. Zo kan ook de rugleuning in geheel naar achter en naar voren. Dit idee kan 2d of 3d. 


2.De rugleuning is van een zeer rekkend materiaal gemaakt. Daarachter zitten 5 stoffen banden van een veel minder rekkend materiaal, verspreid over de z-as van de stoel. Deze banden kunnen met motoren (één kleine motor per band) strakker en losser worden getrokken op basis van de druk die gemeten wordt door druksensoren, waarvan er één per band is die in het midden van de rugleuning zit. Als een band dus strakker wordt getrokken komt de leuning dichter op je rug en als hij losser word getrokken zakt dat deel van je rug dieper in de leuning zonder dat daar hoge druk op staat. 

Stoel stimuleert afwisseling tussen staan en zitten


Probleem

Mensen wisselen niet vaak genoeg af tussen een zit- en stahouding tijdens het werken.

Oplossing
Ingebouwde timer die je eraan herinnerd om te gaan staan. Je stelt de timer in via een app. Het zitkussen vibreert wanneer je wordt aangeraden om te gaan staan of er gaat een alarm af. Deze stopt wanneer je gaat staan. Als je te vroeg gaat zitten gaat het weer vibreren/geluid maken. 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van licht, die optie staat verder onderaan bij mogelijke combinaties van ideeën.

Stoel met bureau in rugleuning


Probleem

Er is te weinig afwisseling tussen staan en zitten. Wanneer iemand wil gaan staan kan deze persoon niet makkelijk verder werken als deze geen hoogte-verstelbaar bureau heeft. 

Oplossing
Door een tafel aan de rugleuning van een stoel te integreren kan de persoon makkelijk staand doorwerken zonder dat hij/zij een duur hoogte verstelbaar bureau nodig heeft. Bovendien kan de stoel makkelijk van locatie veranderen, in tegenstelling tot een hoogte verstelbaar bureau.


Het tafeltje kan inklapbaar worden gemaakt om ruimte te besparen. 

Stoelen met bureau in rugleuning voor plaatsbesparing


Probleem

Werkplaatsen nemen te veel ruimte in op een kantoor/werkruimte.

Oplossing
Een reeks stoelen/bankjes met ingebouwde bureautafels aan de rug vast die dient als het bureau voor de stoel daarachter. De stoelen en hoogte van het bureautje wisselt af zoals in de afbeelding hieronder. Deze stoelen kan je zo lang als je wilt achter elkaar zetten.

Verwijderbare armleuningen


Probleem

De armleuningen zitten constant op dezelfde plek, hierdoor is weinig variatie in houding voor de armen.

Oplossing
De armleuningen kunnen snel worden verwijderd en weer aan de stoel worden vastgemaakt. De armleuningen zitten hierbij ver genoeg naar achter of onder zodat ze niet in de weg zitten wanneer de armleuningen zijn weggehaald.

Armleuningen klappen uit tot tafeltje


Probleem

Wanneer er geen bureau of tafeltje in de buurt is tijdens het zitten kan je je spullen niet goed kwijt en zijn ze buiten handbereik of zet je ze op de stoel waardoor je spullen soms omvallen of in de weg zitten. Daarnaast is kan het irritant zijn.

Oplossing
De armleuningen kunnen uitklappen tot een bureautje, hier kan je je spullen kwijt. 

De schets laat 1 keer uitklappen per kant zien, maar het zou ook 2 keer kunnen uitklappen per kant als het niet ver genoeg rijkt en de armleuning groot genoeg is.

Het uitklappende stuk kan bovenop of onderop zitten afhankelijk van hoe de armleuningen zijn gemonteerd. 

Beide stukken kunnen in het midden met elkaar worden vastgemaakt met een stang of haak eronder voor stevigheid.

Lichtgevende stoel


Idee

De stoel kan specifieke dingen aan je melden door verschillende kleuren licht te geven. Dit kan van alles zijn, water drinken, om de 20 min opstaan, eten is klaar, timer, etc. Je zou ook met een app specifieke melden kunnen creëren.

Andere toepassing
In een restaurant hebben de obers het vaak druk waardoor ze niet makkelijk bijhouden wie wat wil, stel: je wilt water, je drukt op een blauwe knop op de stoel. Je stoel geeft blauw licht zolang je nog water wilt. De ober kan elk moment duidelijk zien dat jij nog water wilt. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Mogelijke combinaties van ideeën


Rugleuning en zitvlak apart bewegen + vorm van rugleuning (en zitvlak) past zich aan.

Dit kan voor alle drie de ideeën (beter aansluiten met lichaam, meer variatie in houding, luie stoel krijgt betere ergonomie)


Beter aansluiten met lichaam: doordat zowel de positie en vorm van het zitvlak en rugleuning precies zijn afgestemd op de persoon die erop zit zit is het contactoppervlak tussen de stoel en persoon zo groot als mogelijk. De stoel zit dus super comfortabel voor iedereen.

Meer variatie in houding: Doordat zowel de positie en vorm van de rugleuning en het zitvlak langzaam wordt aangepast over tijd is er nog meer variatie in houding.

Luie stoel krijgt betere ergonomie: eerst zit de stoel diep, langzamerhand wordt de bekleding strakker getrokken.


Stoel die stimuleert om af te wisselen tussen zitten en staan + stoel met tafel in rugleuning + lichtgevende stoel
 

Een stoel vibreert en/of geeft licht wanneer je moet gaan staan, je kan dan verder werken aan het tafeltje achterop je stoel. Vervolgens geeft de stoel weer licht wanneer je wordt aangeraden om te zitten. 

Milieuvriendelijk ecoduct

Uitleg opdracht
Eindpresentatie

Voordat je dit leest wil ik je erop wijzen dat het document Uitleg opdracht een veel uitgebreidere uitleg van de opdracht en de situatie bezit.

Dit was ons tweede keuzeproject, dat houdt in dat we zelf een project(plan) moesten verzinnen en een opdrachtgever moesten zoeken. Een medewerker van de opdrachtgever  was onze expert, dat houdt in dat zij onze vragen beantwoordden en af en toe met ons evalueren hoe het gaat. 


Wat was de opdracht?


We hebben tijdens onze analyse gezien dat bij de bouw van een ecoduct heel veel beton wordt gebruikt en de constructie niet erg slim en stevig is (twee muren met balken en gewapend beton eroverheen). Op dit moment wordt ongeveer 5% van de wereldwijde CO2 uitstoot veroorzaakt door cement, dat een bindmiddel in beton is. Wij moesten een duurzamer ecoduct maken voor een specifieke locatie. Natuurlijk zaten hier wel redelijk wat eisen aan, die staan hieronder.

 

 • Dieren moeten er gebruik van maken.​
 • Er moet voldoende grond zijn om de planten te ondersteunen.​
 • De constructie moet het gewicht van de grond kunnen dragen.​
 • Het ecoduct moet op een nuttige plek liggen​.
 • De prijs is maximaal 6 miljoen euro.​
 • Er moet per rijbaan ruimte zijn voor een rechthoek van 4,70 meter breed en 4,50 meter hoog. 
 • Het materiaal is duurzamer dan beton.
 • Het materiaal is milieuvriendelijker dan beton​​.
 • Het materiaal is sterk genoeg​.
 • Het materiaal is bruikbaar voor het ontwerp​.Wie was de opdrachtgever & waren onze experts?


De opdrachtgever was ingenieursbureau Movares, Movares is een technisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in infrastructuur. Er werken
bijna duizend werknemers, waarvan het grootste deel techneut is. Ongeveer de helft van de
projecten hebben te maken met spoorwegen en perrons. Daarnaast houden ze zich bezig
met ecologisch onderzoek, bodemonderzoek en landschapsarchitectuur. Zij hebben ook een ecoduct ontworpen.

Ze doen veel voor TenneT. Ze streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken
levering van elektriciteit in het hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen
mensen.

Onze eerste expert en begeleider was Steven. Hij heeft VWO gedaan en landschapsarchitectuur in Wageningen gestudeerd. Hij is adviseur in mobiliteit en houdt zich bezig met de locatie, de bijbehorende omgeving, ecologische verbindingen en zorgt ervoor dat er geen overlast is voor de omgeving. Ook houdt hij zich bezig met de verkeerskundige kant van projecten, hij zorgt ervoor dat alles bereikbaar blijft. Zo is hij nu bezig met de nieuwe eilanden voor IJburg en een fietsbrug of pont naast de Amsterdamse brug. Een andere specialiteit is om de inhoud te vertalen naar een beleidsmatige en bestuurlijke context, hierbij hoort ook om alle betrokkenen partijen bij elkaar te brengen en ieders verwachtingen zo goed mogelijk te vervullen.


Onze tweede expert was Jan van Wolfswinkel. Jan van Wolfwinkel is ontwerpleider en helpt ons met de technische en constructieve kant van ons ontwerp. Denk aan: is het stevig genoeg? Hij houdt zich vooral bezig met gebouwen en stations. Hij zorgt ervoor dat het eindproduct meer is dan de som der delen. Hij vindt innovatie, vooral in duurzaamheid, belangrijk.

We zijn met Steven Jansen naar een ecoduct in aanbouw gegaan om daar te gaan kijken hoe een ecoduct eruit ziet.

Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Leon, Mika en levi. De samenwerking ging goed, de communicatie in ons groepje en met de expert was erg goed. We mailden de hun en maakte afspraken, stelde hun op de hoogte van de progressie en vroegen feedback. De feedback die we kregen was ook erg nuttig en de expert 

Zelf besteedde ik wel elke les aan ons project, maar omdat we niet altijd wisten wat we moesten waren er momenten dat we niet erg productief waren. Dan konden we niet verder omdat we geen duidelijk plan hadden voor de rest van project, dit was eigenlijk alleen aan het begin van het project. Later konden we niet altijd even veel doen omdat we wachtte op feedback van onze expert. Tijdens de brainstorm-fase was Leon eigenlijk de enige die productief was, ik probeerde wel iets te bedenken maar wist niet goed waar ik moest beginnen en had eigenlijk geen inspiratie op het vlak van materiaal en constructie. Hierdoor was ik niet erg productief bij het bedenken van ideeën. Ik trok wel zo nu en dan aan de bel bij de docent en dat hielp. 

Mika en Levi deden niet altijd even goed hun best en zaten zo nu en dan op hun telefoon. Mika werkte vaak aan een ander vak, maar maakte zijn werk voor dit project wel af. Levi had simpelweg geen concentratie wanneer het aankwam op werken achter de computer zonder dat er veel druk achter stond. Zodra hij iets met zijn handen moest maken was hij hyper-productief. Ook kon hij erg doelgericht en effectief dingen opzoeken op Google, veel sneller dan mij. Ik vroeg hun wel regelmatig of ze hun tijd iets nuttiger konden besteden, maar ze waren al snel weer afgeleid door hun telefoon. Als ik vroeg of ze een bepaalde taak konden doen ging het al iets beter en maakte ze die taak vaak wel af. 


Ons constructievoorstel met uitleg


Voor de constructie willen we een sluitstenen boog gebruiken, sluitstenen werden veel gebruikt door de romeinen. Sluitstenen zijn relatief simpel te maken en in elkaar te zetten. Op sluitstenen komen bijna alleen maar drukkrachten, waardoor je materiaal niet enorm stevig hoeft te zijn in andere opzichten. 

Om te testen hoe stevig boog van plastic sluitstenen is, hebben we een kleine sluitstenen boog met 5% vulling laten 3d-printen van het plastic PLA. Hierna hebben we een opstelling gemaakt en zo veel mogelijk gewicht erop gedaan, totdat het brak. We hebben ervoor gezorgd dat al het gewicht op de sluistenen boog kwam en niet op de grond. Uiteindelijk kon er zo'n 75 kilogram op totdat de constructie het begaf en er een scheurtje ontstond in één van de sluitstenen. Aangezien de sluitstenen boog ongeveer 40 gram woog en er zo'n 60 kilo op kon onder dat het brak geeft deze test ons veel hoop dat de structuur stevig is.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Onze materiaalvoorstellen met uitleg - zout


Voor het eerste materiaalvoorstel hebben we onze opdrachtengever een onderzoeks-document opgestuurd waarin alle onderzoeken ooit naar zout in bouwmaterialen staan. Ook stond er een tabel in met de verschillende materialen met zout en hun druksterke. Een korte versie van de tabel met alle stevige materialen ziet u hieronder.

Er missen nog erg veel gegevens waardoor we nog geen conclusies konden trekken. Toch was dit onderzoeks-document erg waardevol voor de opdrachtgever.

Onze materiaalvoorstellen met uitleg - gerecycled plastic


Voor het tweede materiaalvoorstel gaan we naar Kenia, waar Nzambi Matee plastic bakstenen maakt van de bergen plastic afval in haar leefgebied. De bakstenen zijn goedkoop, zeven keer sterker dan beton, lichter dan beton, slijtvast, vloeistofdicht, kunnen tot elke vorm gemaakt worden en zijn in verschillende kleuren beschikbaar. Wel vereist het expertise om deze bakstenen te maken en gebruikt het een specifiek soort plastic.

Onze materiaalvoorstellen met uitleg - gerecycled kunststof


Voor het derde materiaalvoorstel hebben we een gerecyclede kunststof genaamd GRC. Het is lichter dan beton en heeft een elastische werking waardoor er minder kans is op het ontstaan van scheurtjes en veiliger is bij botsing. Bovendien stoot het 77 keer minder CO2 uit dan beton. De productie van bouwmateriaal van deze gerecyclede kunststof vereist wel expertise. 

Lichtkunstontwerp Amsterdam Light Festival

Uitleg opdracht & vooronderzoek
Presentatie

Dit was ons eerste keuzeproject, dat houdt in dat we zelf een project(plan) moesten verzinnen en een opdrachtgever moesten zoeken. De opdrachtgever zou ons dan normaal gezegd onze expert zijn, dat houdt in dat zij onze vragen over lichtkunst beantwoorden en af en toe met ons evalueren hoe het gaat. Het Amsterdam Light Festival wou erg graag met ons werken, maar vanwege drukte konden ze niet onze expert zijn, daarom hadden wij een andere expert opgezocht.

Wat was de opdracht?


Wij moesten een lichtkunstwerk ontwerpen voor het Amsterdam Light Festival onder het thema 'What about the people?' Dit moest met een budget van maximaal €30.000. Wij moesten een visualisatie maken in de vorm van een werkend prototype. Het einddoel was om dit ontwerp in te sturen bij het Amsterdam Light Festival. Natuurlijk zaten hier wel redelijk wat eisen aan, die staan hieronder.
 

 • Het object moet origineel en vernieuwend zijn. 
 • Het object moet aansluiten bij het thema. 
 • De afmetingen van het object moeten kloppen i.v.m. zichtbaarheid. 
 • Het object moet duurzaam zijn.  
 • Het object is weersbestendig en voldoende stevig. 
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van geluidseffecten of muziek.  
 • De focus ligt op de beleving van de bezoekers/publiek.  
 • Er wordt rekening gehouden met de omgeving. 
 • Het object is niet te druk of overweldigend voor de bezoeker. 
 • Het object valt genoeg op. 
 • Het object verstoord de vaarroute niet. 
 • Het object komt niet in aanraking met privé-eigendom. Wie was de opdrachtgever & expert?


De opdrachtgever was het Amsterdam Light Festival, het is een jaarlijks festival dat in december lichtkunstwerken in Amsterdam neerzet. Die lichtkunstwerken zijn ontworpen door mensen over de hele wereld die hun ontwerpen jaarlijks inzenden bij het festival. Er wordt een looproute en een vaarroute bedacht waarlangs de kunstwerken worden geplaatst. 

Onze expert was Berry van Egten, hij is lichtkunstenaar en leraar op het Lighting Design Academy. Hij heeft twee ontwerpen ingestuurd bij het Amsterdam Light Festival, waarvan beide zijn geselecteerd. Hij heeft ons dus geholpen en onze vragen beantwoord.Hoe ging de samenwerking?


De samenwerking in dit project ging uitstekend, iedereen deed zijn best, we luisterde goed naar elkaar en hadden een goede communicatie. Aan het begin van het project praatte ik iets te veel, maar dat heb ik snel verbeterd. Ook had ik als doel opgesteld om minder bij een ontwerpfase blijven hangen, dat is best goed gelukt. Een ander doel was om een strakkere planning te maken, maar dat is helemaal niet gelukt. We hadden eigenlijk geen planning die we volgde waardoor we op de laatste dag nog veel hebben gedaan en de testfase zijn vergeten. Ook was het handig om iets meer schetsen te maken van onze ideeën in plaats van te vertellen hoe het ontwerp eruit ziet, zo voorkom je dat iedereen een ander beeld heeft bij hetzelfde idee. Zo bleek dat ik de ideeën iets anders in mijn hoofd had dan de anderen, dit bleek geen probleem te zijn, maar wel een leerpunt.

Ons ontwerp met uitleg


We hebben een boom gemaakt met lange gekleurde wortels. Een Engels woord voor wortels is roots, wat voor afkomst staat. Elke wortel heeft een eigen kleur, die voor een eigen afkomst/cultuur staat. Zoals je op de video kan zien zijn de LED-strips in de wortels geanimeerd. Het licht gaat van het uiteinde van de wortel naar de stam, waar alle kleuren samenkomen en wit worden. We hebben wit gekozen omdat alle kleuren samen tot wit mengen. De boodschap is dat alle afkomsten en culturen uiteindelijk samen één zijn en dat dingen als discriminatie daar niet bij horen.

Het ontwerp zou moeten worden toegepast op een boom van ongeveer 15 meter met zichtbare (uitstekende) wortels, zowel op de looproute van het festival als langs de vaarroute. De boom die we gaan gebruiken staat in een parkje naast de Hortus en de gracht die onder de vaarroute valt. We gaan lange zichtbare wortels namaken, als het nodig is zullen we deze zo vlak mogelijk maken zodat ze niet in de weg zitten. Om de wortels meer zichtbaar te maken voor de boten kunnen we één of twee wortels over de kade laten lopen. Het gaat om 6 wortels van elk 7 meter. Op deze wortels worden geanimeerde COB LED-strips van verschillende kleuren bevestigd, elke wortel krijgt dus een andere kleur. COB LED-strips bestaan uit heel veel kleine lampjes, waardoor het eruitziet als één vloeiende lijn. Bij de grens tussen de wortel en de stam gaan de kleuren langzaam over in warm witte verlichting. Deze witte LED-verlichting gaat ongeveer tot de top van de stam, dus op de takken en bladeren wordt niks gevestigd. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Duurzame wijk

Vooronderzoek
Eindverslag
Uitleg opdracht
Presentatie voor de landelijke wedstrijd

Landelijke wedstrijd

Met onze twee oplossingen zijn wij als groep één van de zes finalisten van de innovatie prijs van Bouwend Nederland. Eén van de twee ideeën, namelijk om de fabriek Albemarle in Amsterdam aan te sluiten op het warmtenet is zo'n jaar later uitgevoerd door de gemeente! De fabriek is toekomst bestendig omdat het bijdraagt aan de productie van batterijen. 

Feedback van de Jury

Feedback uit voorronde – ingestuurde verslaglegging
De innovativiteit zit hem in de menukaart met niveau van verduurzamen duidelijk maken aan de inwoners
De haalbaarheid en toepasbaarheid zijn goed, het is goed doorgerekend.
Het verslag ziet er uitnodigend uit. Het is compleet en goed leesbaar.
 
Feedback uit finaledag
Aansluiten van de fabriek op de wijk is slim, maar hoe zit het met de productie van katalysatoren nu en in de toekomst?
Leuk dat het laagdrempelig is voor bewoners. Zowel gebouw gebonden als warmte. Ook een zeer uitgebreid field research.
Jullie zijn ook in de wijk geweest! Prima onderzoek,
Innovatief, wel een omstreden idee, het overzichtelijk presenteren van de verduurzamingsmaatregelen is een goed idee.
Idee van de fabriek is heel leuk. Goed dat ze ook geprobeerd hebben de fabriek te bereiken. Wel erg jammer dat dat niet is gelukt. En wat doe je echt nog over 15 jaar met een katalysator? Heb je het warmtenet wel terugverdient dan?
De restwarmte van de fabriek benutten is slim. Goed over je grenzen heen gekeken.
Compleet verhaal, niet helemaal gelijkwaardig gepresenteerd. Derde jongen heeft niets gezegd volgens mij.
Presentatie was prima.
Jullie hebben de drempel geslecht voor heel veel bewoners en huizenbezitters. SMART!
Mooie visualisaties mooie overzichten.
Ze komen redelijk zelfverzekerd over. Vooral die middelste jongen.
Beetje vlakke maar complete presentatie.
Let op ieders rol.
Ik vond het een prima aanpak. Combinatie van gebouw gebonden en warmtenet is ook leuk idee. Misschien kun je het warmtenet later gebruiken voor geothermie.
Mannen met lef! Durven ook de fabriek te bellen.

Wat was de opdracht?


Zoals je waarschijnlijk al kon raden moesten wij bestaande verduurzamen. Wij moesten een bestaande wijk of een deel van een bestaande wijk uitkiezen, voor die huizen moesten we een technisch en sociaal ontwerpvoorstel leveren. Hiervoor moesten we ook een wijkgericht onderzoek doen.


Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Alessio, Ilias en Leon. De samenwerking in dit project ging heel erg goed. We wisten wat we moesten doen. Elke les overlegde we goed met elkaar en iedereen werd gehoord, iedereen luisterde goed naar elkaar en we accepteerde elkaars opmerkingen. Het grootste deel van de tijd hadden we een taakverdeling.

Halverwege het project hadden we de taken iets eerder kunnen verdelen en tijdens het afronden van ons project hadden we de taken te laat verdeeld. Ik had wel aangedrongen om alvast een taakverdeling te maken, maar dat boeide mijn teamleden niet zo.


1e oplossing met uitleg


De folder die je hierboven ziet moet zowel voor de uitgekozen wijk als huizen buiten de wijk een oplossing bieden voor het verduurzamen van alle overige huizen die je kunt bedenken, misschien wel voor huizen over de hele wereld. Deze folder (en tegelijkertijd ook een business) moet één redelijk onbekend maar wel groot probleem oplossen op het gebied van verduurzamen, het moet namelijk de drempel verlagen voor het verduurzamen. Het kost zo veel tijd en moeite om je te verdiepen in het verduurzamen van je huis, dat het veel mensen zal ontmoedigen. Daarnaast beseft niet iedereen dat het verduurzamen van je huis niet duur hoeft te zijn. Zo kost het goedkoopste pakket maar €150 terwijl deze artikelen al heel erg helpen bij het besparen van duizenden liters water en redelijk veel energie. 

Om alles makkelijk op één plek te houden kan je een internationale website ontwerpen met een lijst van alle producten, als je op het product klikt krijg je eerst een korte en daarna een complete, lange uitleg. Op deze manier hoef je niet eindeloos op het internet te gaan zoeken om te kiezen welke  producten ze willen. Deze uitleggen staan in ons eindverslag. De inwoners en/of eigenaars zullen met de kant-en-klare informatie een pakket kiezen voor hun woning. Alle pakketen worden geleverd met een handleiding en alle artikelen die niet onderdeel zijn van het goedkoopste pakket worden voor de bewoners geïnstalleerd. Als ze bepaalde producten zelf willen installeren kan dat natuurlijk ook.

De inwoners van de vogelkade worden van tevoren geïnformeerd over de verduurzaming zowel digitaal als op papier. Een tijdje later komt de folder aan, zowel digitaal als op papier. Op deze manier weten ze dat het niet zomaar een folder is en gooien ze het niet weg. 

2e oplossing met uitleg


Wij willen samen met de wijk een voorstel doen aan de gemeente, dat doen we natuurlijk alleen als de wijk het ook wil. We willen de fabriek die zo'n 800 meter verderop staat samen met de wijk aansluiten op het warmtenet. Dit wil zeggen dat alle huizen in de wijk van het gas af gaan en vanaf dan hun huis warm houden via het warmtenet. Het enige wat aan hun huis moet veranderen is dat de cv-ketel word vervangen door een klein kastje, een warmtewisselaar. De radiatoren en je verwarming blijven en werken zoals je bent gewent. Naar schatting zou dit warmtenet de CO2 uitstoot 50 tot 70 procent verminderen (volgens milieucentraal.nl). 

De fabriek produceert dag en nacht dikke wolken stoom. Die restwarmte kan via het warmtenet allerlei huizen verwarmen. De fabriek krijgt koud water van de warmtecentrale, het dan nog koude water haalt de warmte uit de machines en het nu warmte water gaat naar de warmtecentrale die het warme water gebruikt om de huizen te verwarmen. Als de warmte gebruikt is gaat het koude water weer naar de fabriek om hun machines weer te kunnen koelen. 

Aangezien de warmtecentrale het water zelf ook kan verwarmen is niet zo dan de huizen zonder warmte zitten als de fabriek uitstaat. 

Hier onder staat een afbeelding met alle bestaande warmtenetten in de buurt van de wijk, zoals je kan zien is de gemeente Amsterdam niet onbekend met het warmtenet.

Voor nog meer technische informatie over de aansluiting kijk je in het eindverslag.

Insecten eten

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdracht

Video
Evaluatie
Logboek

Wat was de opdracht?


Het milieu is de laatste jaren een redelijk actueel onderwerp geweest. Een grote oorzaak voor de milieuvervuiling is vlees. Het kost heel veel moeite, water en voedsel om vlees te maken, ook komt er veel CO2 bij vrij. Insecten zijn veel voedzamer en beter voor het milieu, het lijkt erop dat insecten het vlees kunnen vervangen. In grote delen van Azië worden al veel insecten gegeten. Maar in vele andere delen van de wereld gebeurt dat niet. 

 Je raad het al, wij moesten ervoor zorgen dat mensen ook hier insecten gaan eten als vleesvervanger. Wij moesten dat doen door een lekker en aantrekkelijk gerecht met insecten te maken.


Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Giel, Keara en Jarno. Tijdens het vooronderzoek ging het goed, we hadden een duidelijke taakverdeling en communiceerde goed met elkaar. Hou er wel rekening mee dat we het hele project online vanuit huis met elkaar deden vanwege het coronavirus. Iedereen had op tijd zijn werk af, tenminste aan het begin. 

Aan het einde van het project werkte mijn groepsleden niet echt mee. Ik moest hun aanmoedigen om hun deel te doen en ze communiceerde niet goed. Hierdoor moest ik vaak het grootste deel van het werk maken, wat natuurlijk raar is, het is immers wel een groepsopdracht. Ik was wel duidelijk en deed mijn werk.

Ons recept met uitleg

Ingrediënten: sprinkhanen, sla, mais, paprika, avocado, bleekselderij, kaas, knoflook, ui, oregano, caribbean kruidenmix en salsadip.
Wij hebben een wrap met sprinkhanen gemaakt. Wij hebben voor sprinkhanen gekozen omdat deze makkelijk zijn te verbouwen in Nederland en omdat ze erg milieuvriendelijk en tegelijkertijd ook erg gezond zijn. Één sprinkhaan bevat 20 gram eiwitten en een biefstuk dat zo'n honderd keer meer CO2 uitstoot bevat 23 gram eiwitten. Bovendien kunnen alle personen die sprinkhanen hebben het recept zelf thuis maken, ze hoeven natuurlijk niet het recept precies te volgen, het gaat ook om het idee dat je insecten in je wrap doet.Universele modulaire motor

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdracht


Wat was de opdracht?


Bij defensie zijn de motoren in de voertuigen niet goed genoeg: voor elk voertuig hadden ze een andere motor. Voor al die verschillende motoren hebben ze verschillende opgeleide mensen en heel veel opslag nodig. Ook gooien ze de hele motor weg als er één onderdeel kapot was. Al deze dingen lijden tot veel verloren tijd en geld. 


Wij moesten een motor ontwerpen die in elk voertuig van defensie te gebruiken is en modulair is. Modulair wil in dit geval zeggen dat de motor uit meerdere units (motoren) bestaat en niet de hele motor weg hoeft te gooien als iets stuk is.Hoe ging de samenwerking?

Ik werkte samen met Frida, Odette en Jarno. Het vooronderzoek ging erg goed, ook de samenwerking op het eind was erg goed. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik halverwege het project beter had kunnen samenwerken. Ik had namelijk een idee maar de andere vonden dat niet zo'n goed idee, ik stond niet echt open voor veranderingen aan het idee. Later is dat wel veranderd, nu heb ik van mijn fouten geleerd en gaat het niet nog een keer gebeuren. 

Naast mijn fout ging het samenwerken wel goed. 


Onze oplossing met uitleg

Wij gaan een motor maken die bestaat uit elektrische motoren en biogas motoren. Ze gaan in een vaste opstelling staan en worden aan elkaar gekoppeld met een homokineet koppeling (dat is een as). Die homokineet koppeling gaat de kracht van alle motoren samen naar de wielen doorvoeren. 

We hebben tijdens het vooronderzoek gezien dat verschillende soorten voertuigen  verbrandingsmotoren of elektrische motoren als voorkeur hebben. Om defensie zelf de vrijheid te geven tussen biogas en elektriciteit kunnen ze zelf kiezen hoeveel biogas motoren en elektrische motoren ze willen.

We hebben wel een maximum aantal motoren van twintig, want als je 1000 kleine motoren moet aansluiten word dat natuurlijk erg onoverzichtelijk en een zooitje. 

Ook zitten er computers in de voertuigen die bijhouden wat er gebeurt, als er dan iets stuk is kunnen ze via die computer zien wat er is gebeurt en misschien ook wel wat er stuk is. Normaal zijn al die computers verschillend per voertuig, maar die van ons gaan allemaal op dezelfde manier werken. 

Ons idee is een oplossing op het probleem omdat alle mensen zich in dezelfde motor specialiseren. De motor is aan te passen op de voertuigen en het idee is relatief makkelijk om in het echt te maken. 


Kruispunt verbeteren

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdracht


Wat was de opdracht?


Wij moesten voor de gemeente van Amsterdam dit kruispunt verbeteren. Op dit moment is het kruispunt erg onveilig en ook de doorstroming is slecht. Het doel was daarbij naast de verbetering van veiligheid en doorstroming vooral om ervoor te zorgen dat mensen niet meer door rood rijden.


Hoe ging de samenwerking?

Ik werkte samen met Levi en Roumaisae. De samenwerking ging aan het begin wel redelijk, alleen niet iedereen werkte de hele tijd. Gelukkig was daar erg snel verandering in gebracht en al snel ging de samenwerking vlekkeloos. We overlegde goed met elkaar en luisterde naar elkaar, we hadden een duidelijke taakverdeling en iedereen deed mee.

Onze oplossing met uitleg


We hebben gekozen om een brug te maken boven het huidige kruispunt voor de voetgangers en fietsers. Zo worden de auto's gescheiden van de fietsers en voetgangers. 

Die brug bestaat uit een rotonde met vier afslagen, die de poten zijn van de brug. We gebruiken een rotonde omdat het erg veilig is, een goede doorstroming heeft, je geen stoplichten nodig hebt en het een overzichtelijk kruispunt is. 

De doorstroming van die rotonde is zo goed omdat je gelijk in korte tijd overal naartoe kan. Bij een normaal kruispunt moet je soms wel twee keer oversteken en dus ook twee keer wachten voor een stoplicht. 

Het heeft een goede bereikbaarheid omdat je van alle kanten het kruispunt op kan, ook als je bijvoorbeeld een rolstoel hebt. Die kunnen omhoog gaan met een lift die op de poot van de brug word aangesloten. 

We hebben ook aan het milieu gedacht. De brug word van gerecycled staal, dat heeft geen slechtere kwaliteit dan nieuw staal en niet duur vergeleken met nieuw staal. Het aanbod van gerecycled staal is groot genoeg, dus je kunt het makkelijk krijgen. 
Maar om het ook nog wat mooier te maken komen er kleine plantenbakken aan de hekken vast te zitten, alleen kan dat niet op de plekken waar ze boven de "snelweg" hangen die eronder zitten. 
Op de plekken op de grond waar eerst het voetpad en fietspad zat komen planten, geen bomen want dan gaan de wortels de weg kapot maken.Plantage op zoute bodem

Vooronderzoek

PresentatieWat was de opdracht?


Er komen steeds meer mensen op de wereld, en die moeten allemaal te eten krijgen. Door onder andere plantages, maar op de hele wereld zijn er plekken met veel zout in grond. Met al dat zout kan een plant niet groeien, of niet goed groeien. Dus wij moeten een manier vinden waardoor planten wel op zo'n zoute grond kunnen groeien, of de zoute grond moet ontzout worden. De opdrachtgever hiervan was Seed Valley.

 

Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Odette, Alessio en Sembo. Eindelijk een groepje waar iedereen wel werkt en zijn best doet. We hadden een goede taakverdeling en de samenwerking ging goed. De taakverdeling was erg duidelijk, er was een goede communicatie en we waren het allemaal met elkaar eens. 

Onze oplossingen met uitleg

Oplossing 1

Onze oplossing is gebaseerd op een andere plant. Toen we onderzoek aan het doen waren kwam één van onze groepsleden op het spoor van een plant die erg goed onder zoutomstandigheden kan leven. De kool kan dat minder goed. Dus we laten de eerste helft van de periode de kool onder zoutomstandigheden laten leven en kijken we hoe ze er mee om gaan. De tweede helft van de periode plaatsen we naast de kool een zeekraal en kijken we of de kool nu beter gaat functioneren. Onze kolen krijgen nu 50ml water, als je een plant naast de kool plant moet je er natuurlijk wel opletten dat de planten genoeg water krijgen. Als je 2 planten 50ml water zou geven zou dat heel weinig zijn. Daarom gaan we uitzoeken hoeveel water we dan moeten gaan geven aangezien we de planten andere hoeveelheden in de week geven. Zie de tabel in het stukje uitleg en experiment.


We geven de planten nu 3× in de week 150ml water. Zie de tabel hiernaast voor de vruchtbaarheid per ms / cm. 

Je ziet dat dat de grond van  Nout met Zout vruchtbaarder is dan de grond van Plmier. Wij denken dat dat is omdat de zeekraal ook aan een bepaalde manier van fotosynthese doet. En hoe meer zout het zeekraal krijgt hoe vruchtbaarder de grond word. Er is alleen 1 ding in de tijd dat de planten naast de zeekraal stonden is de plant Plmier beter gaan groeien. Dit is raar omdat de vruchtbaarheid van die grond minder goed was. We weten dus niet waardoor dat komt. 


Oplossing 2


We gaan een waterdichte bakvorm maken onder de planten zodat het regenwater niet gelijk weg is. Om te zorgen dat ze niet verdrinken krijgen ze nog best wel wat ruimte onder de wortels. Als er te veel water is loopt het over de rand, zo verdrinkt de plant niet. 

De bakvorm is wel onder de grond, dus over de rand loopt het water niet echt. De bakvorm word van de grondsoort leem, die grondsoort is zo goed als waterdicht. In verband met het milieu willen we geen plastic gebruiken. Leem is niet duur: 1000 kilo voor €216.

Oplossing 3


We willen het zoute zeewater onderscheppen zodat de grond niet te zout wordt in heel Nederland. 

Boeren gebruiken drainage buizen, om het water weg te voeren. Die leggen ze zo’n halve meter onder de grond en het water gaat in de sloot. Wij gaan stevige grote drainage buizen gebruiken bij de kust. Om zeewater te onderscheppen dat via de grond heel Nederland in wil stromen. Het zeewater wordt omhoog gepompt via buizen en word vervolgens weer in de zee gedumpt.  

Hierdoor hoef je in heel Nederland veel minder water weg te pompen in de polders om het land droog te houden. Dus dat is al een oplossing alleen voor een ander probleem van de polders.  


Slimste huis nog slimmer

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdrachtWat was de opdracht?

We moesten onze eigen domotica verzinnen. Domotica bestaat uit slimme oplossingen zodat het wooncomfort omhoog gaat en het huis meer geautomatiseerd word. Ouderen kosten op dit moment best veel geld, met domotica moeten ze langer zelfstandig kunnen leven. Maar je hoefde niet per se iets voor ouderen te doen, dus wij hebben iets voor doven gedaan.
De opdrachtgever was: Het Slimste Huis Alkmaar.Hoe ging de samenwerking?

Ik werkte samen met Sigmund, Keara en rayan. Ze deden niet allemaal even veel, Rayan deed niks, Sigmund en Keara hielpen wel mee, maar ook niet altijd even goed. Maar naast dat niet iedereen even hard werkte ging de samenwerking wel goed. We hadden een taakverdeling en het discussiëren ging goed. 

Onze oplossing met uitleg

Onze oplossing maakt het voor slechthorende en doven makkelijker in huis. Alle apparaten die geluid maken, denk aan magnetron, droger, maken normaal piepjes om aan te geven dat ze bijvoorbeeld klaar zijn. Maar dat horen doven niet. Dus al die apparaten, de deurbel en het brandalarm zijn aangesloten op alle lampen in het huis. Elk apparaat heeft zijn eigen kleur en flits codes. Dus als je bijvoorbeeld op de derde verdieping zit en alle lampen worden rood dan weet je dat je koffie op de begaande grond klaar is. En zo heeft elk apparaat zijn kleur en flits codes. 

Zulke lampen die elke kleur kunnen worden zijn er al, zo willen wij Philips hue gaan gebruiken. Het mooiste is natuurlijk als de apparaten aangesloten zijn op een klein computertje en direct doorgeven als er iets is. Denk bijvoorbeeld aan Google home, er zijn al apparaten die je kan verbinden aan Google home. Maar omdat dat niet gelijk kan gebruiken we een microfoon die bepaalde geluiden herkent en dat dan doorgeeft aan een computertje, dat computertje stuurt vervolgens de lampen aan. 

Bij 'dat computertje' moet je denken aan een Raspberry Pi. Dat is een klein computertje die je kan programmeren op welke manier dan ook en je kan er alles mee wat je wil. Van een wifi-netwerk aansturen tot je wekker. Dat is niet duur, voor een paar tientjes kan jij hem nu kopen. Upcycling lamp

Vooronderzoek
Presentatie
uitleg opdrachtWat was de opdracht?


We moesten een upcycling lamp maken. Upcycling betekend dat je van oude spullen waar je niks meer mee kan iets nieuws gaat maken waar je wel iets mee kan. Die lamp moest ook zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk zijn. Het had een zonnepaneel, LED-strip en oplaadbare batterijen. We moesten zelf het circuit maken met draden en schakelaars enzo, we moesten het ook zelf solderen. 

De opdrachtgever is niet helemaal duidelijk, maar het was een man die lichtontwerper is. 

Hoe ging de samenwerking?

Ik werkte samen met Finn, Sigmund en Levi. De samenwerking ging wel oké, maar niet iedereen werkte erg hard. Levi helpte mij wel het meest mee, Finn deed nog wel wat en Sigmund deed vrij weinig. Ik moest ze de hele tijd aanmoedigen om mij te helpen of om wat te doen. We hadden wel redelijk een taakverdeling, zo deed Sigmund het verven, en ook tijdens het bouwen spraken we wel af wie wat ging doen. 

Ons ontwerp met uitleg


Deze lamp is gemaakt van een oud fietswiel, niet een volledig fietswiel, een deel ervan. Op de bovenkant van het wiel zit de led-strip. Het wiel is omhoog te zetten, erg handig natuurlijk. 

Het fietswiel blijft op zijn plaats door een staalplaatje eroverheen.

Tussen de twee planken zit de schakelaar en een aantal draden verstopt, zoals je op de afbeelding hiernaast kan zien. 

We hebben ook de draden die je wel kan zien afgewerkt en netjes gemaakt. Om de punten waar de draden kortsluiting kunnen maken is een soort doorzichtig plakkerig rubber gedaan. 


Insectenhotel

Uitleg opdracht


Wat was de opdracht?


We moeten een insectenhotel maken om de nuttige insecten aan te trekken. Vooral in de steden, in aan de balkonnen en in de kleine tuintjes. 

Het insectenhotel moet bruikbaar zijn voor de tuin en het balkon en moet makkelijk te onderhouden zijn. 


 

Hoe ging de samenwerking?

Ik werkte samen met Leon, Alessio en Sigmund. Sigmund deed zo goed als niks, hij heeft alleen geverfd toen het moest. Leon en Alessio werkte wel en deden wel hun best, maar wij drieën waren het vaak niet eens met elkaar. Maar het is alsnog redelijk goed gelukt. Ons ontwerp met uitleg

Het water komt boven erin via het gat waar ook de ketting in gaat. Dan loopt het via een buis in de plantenbak onderaan door de onderste gaten in de stam. Dus het krijgt sowieso regenwater en als je het het zelf water wil geven kan dat ook, ook als hij hangt aan het balkon. Want dan kan je het water in het gat doen, en daar kan je beter bij dan de planten zelf. Die gaten in de stam zijn er ook voor insecten. 

Het heeft kleurrijke kleuren zodat het veel bijen en hommels aantrekt. Als je andere kleuren wil kan dat natuurlijk ook. Geen file

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdracht


Wat was de opdracht?


Elke dag zijn er wel files, heel irritant, je komt later aan en het is ook niet erg goed voor de co² uitstoot en het benzine verbruik. Wij moesten een oplossing vinden om files te beperken of helemaal te laten verdwijnen. 

De opdrachtgever was Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders (WoW).


Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Leon en Alessio, de samenwerking ging wel goed, we hadden een taakverdeling. We hadden een duidelijk plan en waren op tijd met de deadlines.


Jullie oplossing met uitleg


We hebben een app gemaakt die u zelf kan uitproberen! We twee gemaakt: voor Apple en voor Andriod. Maar ook als u Andriod hebt kunt u de Apple versie uitproberen en andersom.

Apple: https://marvelapp.com/2e1j14b
Andriod: https://marvelapp.com/61e492i


Meerijden


Stel, u rijd elke ochtend met de auto naar het werk, en Zuid-Amsterdam ligt ongeveer op de weg naar uw werk. Als er nou bijvoorbeeld nog meer andere mensen in de buurt in Zuid-Amsterdam moeten zijn of daar werken, kunnen ze meerijden. 

Dan kunnen ze meerijden, en misschien is het eigenlijk ook wel gezellig. En dan betalen ze een beetje geld. Niet te veel, dan is het in hun voordeel omdat ze goedkoop naar hun bestemming kunnen. U verdient ook nog een beetje extra geld en u hoeft maar een heel klein beetje om te rijden. 


Route planner


 Als u nou toch alleen wilt rijden heeft deze app alsnog een oplossing. 

Iedereen neemt misschien wel de snelweg maar als nou sommige mensen net naast de snelweg rijden verspreiden we de mensen en zijn er minder auto’s op de weg. Dus minder file! En u staat ook niet meer in de file. 

Ook maakt dit navigatiesysteem gebruik van het internet, ze kijken waar file is en zorgen dat u daar niet bij komt te staan maar er gewoon omheen rijd. 

Brug bouwen

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdracht


Wat was de opdracht?


We moesten een brug maken voor de Willem 1 sluis in Amsterdam. Dat deden we voor Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Nu gaan er veel mensen met de fiets en brommer over het erg smalle pad over de sluis heen. Een brommer kan er nog net met moeite overheen. Er stop een pond naast de sluis, dus op drukke tijdstippen willen er tientallen mensen over de smalle sluis. 


Niet erg handig dus, we hadden een oplossing nodig in de vorm van een brug. 


Hoe ging de samenwerking?


Ik werkte samen met Mika, de samenwerking ging goed. We waren het met elkaar eens en we hadden een taakverdeling. 


Jullie ontwerp met uitleg


Het ontwerp van onze brug is wat anders dan de uitvoering, ons ontwerp hoe we het wouden was namelijk nogal ingewikkeld om een maquette van te maken. 

We wouden een boog maken met een soort rails waar wieltjes doorheen konden, die wieltjes waren het uiteinde van het vlak van de brug dat open kon. Dus de brug ging open doordat de wieltjes in de boog omhoog gingen. 


Biomimicry

Vooronderzoek
Presentatie
Uitleg opdracht


Wat was de opdracht?


Deze keer was Artis de opdrachtgever, de dierentuin in Amsterdam. De opdracht was om een gebouw te maken dat biomimicry bevat, maar was is dat?

Biomimicry betekend dat je technieken uit de natuur gebruikt in architectuur. Bijvoorbeeld de huid van een haai, die heeft een textuur waardoor hij heel snel is in water. Nu zijn er duikpakken die de textuur van een haaienhuid hebben nagemaakt om zo snel mogelijk te zwemmen.

Eerst was de opdracht dat we zelf een gebouw gingen maken, maar vanwege tijdsdruk moesten we een bestaand biomimicry gebouw namaken.


Met wie werkte je samen?


Ik werkte samen met Rayan en Levi. Wel moest ik hun soms vragen of ze meehielpen, soms gingen ze gewoon samen gamen en dat moest ik de hele les alleen werken. Rayan had wel veel gedaan bij het vooronderzoek, maar tijdens het bouwen deed hij niet erg veel. Daar deden ik en Levi het meeste. 

Jullie ontwerp met uitleg

Wij hebben de All Seasons Tent Tower in Armenië nagemaakt.

Omdat er veel aardbevingen zijn daar, is het goed bestand tegen aardbevingen. Het gaas veranderd van kleur, afhankelijk van het seizoen. Het groene dat je nu ziet is in de zomer, in de winter is het wit. Het heeft een systeem dat de temperatuur regelt, in de zomer zorgen kleppen voor veel schaduw en in de winter komt er zoveel mogelijk zon binnen.


Als je op de afbeelding hiernaast klikt kan je het echte gebouw zien.
Vanwege copyright kon ik die afbeelding niet invoegen.